Počítačové Vyšetrenie – Diagnostika chodidiel a individuálne vložky

 PRIPRAVUJEME

Ide o jedinečné digitálne vyšetrenie chodidiel pomocou špeciálneho prístroja Podoskop.

Na základe zoskenovaného tlakového diagramu chodidiel počítačový program poskytne informácie o deformáciách každého chodidla a vytvorí podklady pre výrobu individuálnych ortopedických vložiek pre jednotlivé chodidlá.

Vložky sú na základe požiadavky upravené pre bežné denné použitie, špeciálne pre šport, turistiku a pre deti.

Ide o špeciálne počítačové optické vyšetrenie chodidiel pomocou tzv. Podoskopu s nášľapnou plochou s bezpečnostným sklom, pod ktorým sa nachádza termokamera, prepojená cez digitálnu kartu s notebookom, v ktorom je diagnostický program.

Vyšetrenie prebieha postavením klienta na vyšetrovaciu plochu podoskopu a následne zhotoví špeciálny termosnímok, ktorý slúži k presnému posúdeniu stavu chodidiel a k výrobe individuálnych vložiek na mieru. Zhotovený termosnímok je v prípade objednávky odoslaný do centrály firmy PODIART, kde sú odborným technikom následne vyhotovené presné a jedinečné individuálne ortopedické vložky.

Systém je jedinečný svojou schopnosťou rozpoznať rozsah nášľapov, poklesy priečnej a pozdĺžnej klenby, oslabenie fixácie členkov a iných deformít. K rozdielnym tlakom rozloženým na chodidle sú priradené konkrétne farby , ktoré v stupnici farieb diagnostického programu ukazujú najväčšie alebo nerovnomerne rozložené záťaže.

Systém PODIART je jedinečná metóda svojho druhu doma i v zahraničí v oblasti diagnostiky širokého spektra problémov , ktoré súvisia s deformitami a inými zmenami na chodidlách, ktoré následne zapríčiňujú ďalšie nadväzujúce zmeny po celom tele v dôsledku porušenej statiky chodidiel. Táto špeciálna metóda bola vyvinutá odborníkmi a lekármi v oblasti ortopedie, podologie a reflexologie z Maďarskej firmy PODIART.

Individuálne ortopedické vložky

Pravidelným používaním týchto vložiek môžeme predísť , prípadne zmierniť alebo celkom odstrániť problémy :
– spadnutej klenby
– plochej nohy
– kolena
– päty
– chrbta
– kĺbov

Vložky sú zhotovené z ľahkých a príjemných materiálov a nevyvolávajú alergie.