Počítačové vyšetrenie chodidiel

Postavenie nohy určuje postavenie celého tela. Pokiaľ noha nestojí v osi , dochádza k preťaženiu ostatných štruktúr (kolenných, bedrových kĺbov a chrbtice). Pokiaľ máte problémy s kolenami, bedrami alebo s chrbticou, nechajte  si vyšetriť svoje chodidlá a uistite sa, že príčinou vašich bolestí nie sú práve zlé postavenie členkov.

Je štatisticky dokázané, že 80 % ľudí má tzv. pronačné postavenie nohy a len 10 % ľudí drží postavení nohy v ose ,čiže správne.

 

Podoskop je moderný diagnostický prístroj pro odhalenie deformácií chodidiel, ktoré umožňuje podrobne hodnotiť rôzne zaťažené partie chodidla, odhaliť vady drobných kĺbov nohy, postavenie, tlak a rotáciu, čiže postavenie pätných kostí i jednotlivých častí chodidla a taktiež celého pohybového aparátu cez dolné končatiny, panvu, chrbtice .