Ošetrenie zhrubnutých – mykotických nechtov

Mykóza nechtov (onychomykóza), ako aj mykóza plosky nohy, je veľmi častým javom.

Trpí ňou 3 až 8% svetovej populácie. V niektorých skupinách osôb (športovci, seniori, ľudia s oslabenou imunitou…) je číslo vyššie.

Onychomykózy patria medzi prenosné choroby – jedinec s mykózou kože a nechtov je pre svoje okolie nebezpečný z hľadiska šírenia infekcie (najviac v období odlučovania kožných šupín a drobivosti nechtov).

Postihnutý necht zbrusujeme, aby sa odstránila čo najväčšia časť mykotického napadnutia. Na takto pripravený necht sa aplikujú antimykotiká, ako napr. Canesten masť, Mykored forte krém, alebo klient odchádza na dermatológiu.

Tak, ako preliečenie mykózy, veľmi dôležitá je aj dekontaminácia všetkého s čím prišla napadnutá noha do styku. To znamená, dezinfikovať ponožky, pančuchy, obuv, papuče, podlahu.                               

Ošetrenie mykotických nechtov